Partnerskap för att rädda korallreven

MSC Foundation ingår partnerskap med Internationella naturvårdsunionen för att rädda korallreven

Korallrev, Marshall Islands (IUCN Photo Library © Andre Seale) Foto: MSC Cruises

MSC Foundation ingår partnerskap med Internationella naturvårdsunionen för att rädda korallreven

MSC Groups ideella organisation MSC Foundation ingår partnerskap med Internationella naturvårdsunionen, IUNC, i syfte att bevara och återställa hotade korallrev. Detta offentliggjordes under Monaco Ocean Week, ett evenemang som samlar experter och ledare från hela det marina samfundet för att diskutera de viktigaste utmaningarna för världens hav.

Mer om samarbetet:

  • MSC Foundations stöd gör det möjligt att slutföra den omfattande globala utvärderingen av världens korallarter på IUCN:s rödlista över hotade arter.
  • Projektet Global Coral Biodiversity Assessment syftar till att ta fram konkreta och genomförbara planer för återställande av korallreven och de hotade arter som lever där.
  • Projektet innefattar identifiering av de mest hotade korallarterna och revområdena, prioritering av bevarande- och återställningsåtgärder på grundval av de hot som de står inför samt rapportering av hur bevarandet av dessa ekosystem bidrar till att uppnå målen i FN:s globala ramverk för biologisk mångfald.

Albert II Prince of Monaco, Razan Al Mubarak President IUCN, Minna Epps Head IUCN Ocean Françoise Gaill Scientific Advisor CNRS, Patricia Ricard President Institut Océanographique Paul Ricard Stewart Maginnis Deputy Foto: MSC Cruises

Razan Al Mubarak, IUCN:s ordförande:

– Jag vill rikta ett stort tack till MSC Foundation för deras stöd. Det här kunde inte vara viktigare – över en tredjedel av korallarterna på IUCN:s rödlista hotas av utrotning. Detta partnerskap kommer att göra det möjligt för oss att genomföra ytterligare undersökningar och se till att världen har den information som behövs för att skydda korallreven och försörjningen för de mer än en halv miljard människor som är beroende av dem.

Pierfrancesco Vago, ordförande för MSC Foundations exekutiva kommitté och vd för MSC Groups kryssningsavdelning:

– Som förvaltare av vår planet har vi ett ansvar för att skydda dess värdefulla ekosystem. Vårt nya partnerskap med IUCN är ett starkt åtagande för att bevara och återställa hotade korallrev, mangroveskogar och sjögräsängar.