Drömmen om att äga en restaurang

Många drömmer om att äga ett kafé, restaurang eller ett litet hotell? Vad är det som lockar? Här svarar Anna Norlin, grundare av Worqiworqi, som bemannar inom området hotell- och restaurang, på den frågan.
Anna Norlin Worqiworqi

Foto: Pressbild

Först och främst är det nog passionen för mat, mötet med människan och att leverera service, som lockar tror Anna.
-Men även på samma sätt som många drömmer om ett eget företag, att vara sin egen chef, kunna bestämma över sin egen karriär men också sin tid och några som drömmer om att tjäna en massa pengar, säger Anna.

Är det lika roligt att äga och driva den typ av verksamhet som många tror det är?
-För de som inte förstår hur mycket arbete som ligger bakom så kan det nog bli en liten kalldusch. Men jag tror att de flesta är medvetna om att förutom laga och servera mat samt att träffa gäster så är det mycket annat praktiskt arbete, förutom arbete kring marknadsföring, ekonomi, personal med mera.

Anna Norlin Worqiworqi

Foto: Pressbild

Är det en bra investering? Hur ser marknadsläget ut just nu?
-Det finns många enheter till salu. I dagsläget krävs det att man har en ordentlig grundplåt, dels då bankerna är väldigt restriktiva med att låna ut pengar, dels då man måste vara beredd på att inte ha någon lönsamhet första året eller åren.

Vad är det som gör att något café, hotell eller restaurang går bra?
-För det första handlar det mycket om att rätt ledarskap. Det är viktigt att få med sig sina medarbetare, få dem att känna sig sedda, uppskattade och har kul på jobbat trots tuffa tider och tuffa förutsättningar.

Likaså behövs det erbjudas rättvisa löner, arbetstider och schemaplanering, Detta är a och o för att få dem att stanna kvar och inte söka sig till annat ställe, enligt Annas erfarenhet.

-Du behöver rätt medarbetare med kunskap, erfarenhet men framför allt det rätta bemötandet, serviceandan och som arbetar för att överträffa gästens förväntningar varje dag. Att få dina medarbetare att vara en ambassadör för just din enhet. Sedan spelar såklart läget stor roll, tillgänglighet, marknadsföring, tillägger Anna.

Anna Norlin Worqiworqi

Foto: Pressbild

Vad kan göra att det blir mindre lönsamt?
-Rätt och slätt, kostnader ses nog som det största problemet. Idag tampas många med höga råvarukostnader, förutom hyra, el, personalkostnader. Även svårigheten att hitta rätt personal och därigenom få lönsamhet.

Skulle du själv vilja köpa ett eget ställe, varför eller varför inte?
-Inte i dagsläget på grund av osäkra tider, men också då jag haft eget som var en fantastiskt rolig tid men som jag är färdig med, att driva egen enhet.

Hur kommer det att se ut framöver tror du? Kommer det att bli mer eller mindre lönsamt att driva verksamhet inom din nisch?
-Jag tror att just bemanning är ett tänk som kommer att bestå.  Att kunna ta in extra utöver det vanliga teamet. Att kunna hyra in expertis och erfarenhet vid tillfällen då det behövs fler med erfarenhet. För att snabbt kunna ställa om när det behövs.

Anna avslutar med att poängtera att hon tror att vi alla måste vara fortsatt beredda på förändringens tider, på alla sätt. Vara snabba med att kunna ställa om, ständig omvärldsbevakning och framför allt
-Alltid leverera bästa service till sina kunder och gäster!

Övriga artiklar